Lubuskie Fakty
» AKTUALNO¦CI | » OGŁOSZENIA | » GALERIE ZDJĘĆ | » HUMOR
InformacjeRedakcja


Info
ekran: 1024x768
min. IE 7, FF 2
polskie zn. ISO 8859-2
info@lubuskiefakty.pl

Nasz provider
 
Aktualnosci
Gorzowskie Zakanale zabezpieczone przed powodziÄ…
2015-03-04 14:38:34 / Miasta
   ZakoĹ„czyĹ‚a siÄ™ realizacja jednej z najwaĹĽniejszych inwestycji dla Gorzowa. Mowa o przebudowie KanaĹ‚u Siedlickiego, a tym samym zwiÄ™kszeniu bezpieczeĹ„stwa przeciwpowodziowego mieszkaĹ„ców Zakanala, którzy kaĹĽdej wiosny zmagali siÄ™ z podtopieniami.


- Jeden z najwiÄ™kszych, obok szpitala, problemów Gorzowa zostaĹ‚ rozwiÄ…zany. Teraz mieszkaĹ„cy mogÄ… ĹĽyć tu spokojnie – mówiĹ‚a podczas uroczystoĹ›ci marszaĹ‚ek ElĹĽbieta Anna Polak.  Inwestycja realizowana byĹ‚a z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt to blisko 14 mln zĹ‚.

Projekt „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni KanaĹ‚u Siedlickiego - Etap I” realizowany byĹ‚ przy wsparciu Ĺ›rodków unijnych. Jednak jak podkreĹ›laĹ‚a podczas uroczystoĹ›ci marszaĹ‚ek ElĹĽbieta Anna Polak mógĹ‚ on być realizowany dziÄ™ki wspóĹ‚pracy samorzÄ…du województwa oraz wĹ‚adz miasta. - Partnerstwo zostaĹ‚o podpisane jeszcze w 2011 roku. Inwestycja zrealizowana zostaĹ‚a w metodologii zaprojektuj-wybuduj. DziÄ™ki temu udaĹ‚o siÄ™ uzyskać dofinansowanie z LRPO. ¦rodki europejskie zasiliĹ‚y inwestycjÄ™ aĹĽ w 85 procentach. WkĹ‚ad wĹ‚asny po poĹ‚owie dopĹ‚acili województwo i miasto Gorzów – wyjaĹ›niĹ‚a. MarszaĹ‚ek podkreĹ›laĹ‚a jednak, ĹĽe to nie koniec prac na gorzowskim Zakanalu. Kolejne inwestycje bÄ™dÄ… realizowane ze Ĺ›rodków nowej perspektywy finansowej.

Zadowolenia z otwarcia nowej inwestycji – tak waĹĽnej dla miasta - nie kryĹ‚ takĹĽe prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. – To bardzo potrzebna inwestycja, o którÄ… bardzo zabiegali mieszkaĹ„cy. KaĹĽda kolejna bÄ™dzie podnosić bezpieczeĹ„stwo mieszkaĹ„ców miasta – zapewniaĹ‚.

Realizatorem zadania byĹ‚ Lubuski ZarzÄ…d Melioracji i UrzÄ…dzeĹ„ Wodnych, który podczas uroczystoĹ›ci reprezentowali dyrektor oddziaĹ‚u zielonogórskiego Zbigniew MuszyĹ„ski i gorzowskiego PaweĹ‚ Rembarz. Przedstawili oni informacje na temat stanu technicznego kanaĹ‚u oraz stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.

Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni KanaĹ‚u Siedlickiego - Etap I”.

Celem inwestycji jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe ok. 415 ha Zakanala - dzielnicy Gorzowa Wlkp. Realizacja przedsiÄ™wziÄ™cia zdeterminowana byĹ‚a faktem niewystarczajÄ…cej skuteczność istniejÄ…cego systemu melioracyjnego, który nie zapewniaĹ‚ sprawnego odprowadzania wód gruntowych przy wysokich stanach wody w Warcie i dĹ‚ugotrwaĹ‚ych opadach atmosferycznych, powodujÄ…c podtapianie znacznych terenów Zakanala. SkutkowaĹ‚o to wystÄ™powaniem zagroĹĽenia powodziowego i stwarzaĹ‚o zagroĹĽenie dla ĹĽycia ludzi, ich zdrowia i majÄ…tku. StanowiĹ‚o barierÄ™ dla rozwoju gospodarczego i urbanistycznego miasta. Realizacja zadania pozwoliĹ‚a na poprawÄ™ warunków ĹĽycia mieszkaĹ„ców i stworzyĹ‚a warunki dla rozwoju spoĹ‚eczno-gospodarczego terenów znajdujÄ…cych siÄ™ w zasiÄ™gu oddziaĹ‚ywania inwestycji.

Zakres prac:
  • Budowa przepompowni Siedlice, (4 pompy zatapialne, wydajność Q=3,5m3/s, moc zainstalowana do 350kW),
  • budowa kanaĹ‚u odprowadzajÄ…cego wodÄ™ z przepompowni do rzeki Warty dĹ‚ugoĹ›ci 110 m.,
  • budowa kanaĹ‚u Ĺ‚Ä…czÄ…cego projektowanÄ… przepompowniÄ™ Siedlice z KanaĹ‚em Siedlickim w km 4+500 jego biegu - KanaĹ‚ Pompownia dĹ‚ugość ok. 1020 m,
  • przebudowa kanaĹ‚u Siedlickiego w km 4+500÷7+740 (od ulicy Kobylogórskiej w górÄ™ cieku do granic miasta), na dĹ‚. ca 3,5 km.,
  • budowa kanaĹ‚u Pompownia – wzdĹ‚uĹĽ waĹ‚u przeciwpowodziowego Warty do przepompowni Siedlice o dĹ‚ugoĹ›ci ok 818 m,
  • przebudowa rowu S-2 w km 0+000÷2+360 (do granic miasta) na dĹ‚ugoĹ›ci ok. 2360 m
  • (finansowanie w caĹ‚oĹ›ci przez Miasto Gorzów Wlkp.).
Całkowita wartość projektu: 13,9 mln zł

Dofinansowanie: 9,6 mln zł

Wkład własny: 1,7 mln zł

Ä˝ródĹ‚o: lubuskie.plPrzeczytaj również:

 • [2015-03-05] Zmarzlik i Pawlicki rezerwowymi w Warszawie »

 • [2015-03-04] Gorzowskie Zakanale zabezpieczone przed powodziÄ… »

 • [2014-06-24] PorozmawiajÄ… o profilaktyce »

 • [2014-06-03] PoszliĹ›my po zdrowie »

 • [2014-05-26] Gorzowski szpital dla matek »

 • [2014-05-13] Hospicjum zaprasza na IV KorowĂłd WraĹĽliwoĹ›ci »

 • [2014-05-13] NadwarciaĹ„ska Dycha »

 • [2014-05-08] Nowe moĹĽliwoĹ›ci na hematologii »

 • [2014-05-07] Grizzlies na stadionie im. Edwarda Jancarza »

 • [2014-04-30] SOR i lÄ…dowisko dla Ĺ›migĹ‚owcĂłw w Gorzowie »Dodaj komentarz
 Autor:*
 Email:*
 
 * pola wymaganeKomentarze

Nie dodano jeszcze komentarza. B±dĽ pierwszy!

 
Reklama

Dodaj nowe ogłoszenie


Reklama

Pogoda
Pogoda w Gorzówie Wielkopolskim

Pogoda w Zielonej Górze

Kursy walut
 1 USD = PLN
 1 EUR = PLN
 1 CHF = PLN
 1 GBP = PLN

 

PolecamyPolecamy

Top 10 Speedway Typera
1. RadioZachod

220 pkt.

2. gringo

205 pkt.

3. buszmenwsk

205 pkt.

4. Strong70KSF

200 pkt.

5. wiola7

200 pkt.

6. kruczkiee

195 pkt.

7. malarz81

195 pkt.

8. popieljan

190 pkt.

9. Irek

185 pkt.

10. leon

185 pkt.

Pełna lista wynikówLinki: kostka brukowa | bramy garażowe zielona góra | katalog stron seo | fotografia ¶lubna zielona góra